Yhteisömanagerikurssilaiset asian ytimessä: CM:n taidot ja arvot

Yhteisömanagerikurssin (lue lisää kurssistamme aPajan blogista ) viimeisessä kokoontumisessa 14.12.2013 saimme tehtäväksi miettiä sitä, mitä yhteisömanageeraus on, mitä yhteisömanagerin pitää osata ja arvostaa (taidot ja arvot) ja mitä uusia juttuja yhteisömanagereiden pitää oppia. Tapaamisessa olivat mukana Johanna Hytönen, Johanna Janhonen, Anne Karkulahti, Päivi Lehto, Jere Rinne ja Anne Stolt ja seuraavissa listoissa on heidän ajatuksiaan yhteisömanagereista. Kurssipäivä pidettiin muuten etänä, ja työskentelyyn käytettiin mm. AdobeConnectia, EtherPadia ja Skypeä.

Mitä yhteisömanagerius on? 

"Yhteisöjen rakentamista ja yhteisön fasilitointia sovitun suunnan tai päämäärän rakentamiseksi ja tavoittelemiseksi. Tuotetun sisällön kuratointia ja yhteisölle sopivan sisällön tuottamista, keskusteluihin osallistumista."

tai

"Toimintaa, jossa tietystä aiheesta kiinnostunutta porukkaa yritetään ohjata/johdatella kohti tavoitetta/tavoitteita, voi tapahtua netissä tai livenä tai sekä että"

Esimerkkejä eri tyyppistä tilanteista

1. Tuotekehitystä ja viestintää palvelusta

2. Tavoitetta tukevan ilmapiirin luominen

 • Boost Turku (fyysinen tila ja yrittäjyysyhteisö) kaksi yhteisömanageria, jotka luovat fyysiseen yhteisöön yrittäjyyttä tukevaa ilmapiiriä, he esim. auttavat ihmisiä verkostoitumaan ja luovat yhdessä yhteisön kanssa säpinää fyysiseen yhteisöön tukenaan virtuaaliset työkalut.
 • YleX tunnelman ja "hypen" välittäminen kuuntelijoille, jotka eivät ole paikalla. Työkaluina videot, valokuvat ja eri some-kanavat. YleX:llä on paljon erilaisia yhteisöjä, esim. eri ohjelmilla/juontajilla omat faninsa)

3. Sisällöntuotanto

4. Yrityksen sisäinen yhteisömanageraus

 • pieni sisäinen bloggaajayhteisö, jota manageroidaan
 • yhteisönä työkalu/prosessisanansaattajat ympäri isoa organisaatiota 

Yhteisömanagerin taidot

 • Epävarmuuden, keskeneräisen ja virheiden sietokyky 
 • Viestintä, sisällöntuotanto, mutimediakyvyt, työkalut eli tekninen osaaminen 
 • Motivointi - kyky luoda yhteiselle tekemiselle otollinen ilmapiiri, palautteenantaminen, kiittäminen ja ohjaaminen/korjaaminen 
 • Taito kohdata erilaisuutta ja toimia erilaisten ihmisten kanssa, osaa hypätä toisen kenkiin
 • Kuunteleminen - kyky reagoida erilaisiin tilanteisiin motivoivalla tavalla ja myönteisessä hengessä,antaa arvoa ihmisten mielipiteille
 • Tavoitteellinen työskentely ja sitoutumiskyky
 • Sinnikkyys & kärsivällisyys
 • Datan (tiedon) käsittely, kiteyttäminen, nettisivuanalytiikan tulkinta 
 • Ymmärtää yhteisössä olevien ihmisten tekemisen ja osaamisen erilaiset lähtötasot esim. sometaidot. Osattava huomioida esim. työkaluja valitessa. 
 • Osaa arvioida, milloin on syytä vetää porukkaa, milloin antaa sen edetä omaan suuntaansa 
 • Tekijänoikeuksien osaaminen ja kunnioittaminen
 • Hetkeen tarttuminen, tilaisuuden nopea hyödyntäminen. Seize the day. Carpe diem. 
 • Seuranta ja arviointi, toiminnan kehittäminen - kirjoittaminen, tekstin tyylilajit tilanteen mukaan
 • Saada ihmiset tuottamaan ja toimimaan itsensä sijasta / lisäksi.
 • Tunnistaa tavoitteen kannalta tärkeät henkilöt, jotka kuuluvat tavoitteen kannalta olennaisiin verkostoihin.( -> heidän kauttaan lisää uusia jäseniä)
 • Tunnistaa, mikä motivoi yhteisön jäseniä kuulumaan yhteisöön (esim. kutsumus, oma kiinnostus, oman osaamisen esittely, verkostoituminen, “koska pomo käski”) -> osaa luoda jäsenille oikeanlaisia houkuttimia olla aktiivinen

Yhteisömanagerin arvot 

 • Arvostaa yhdessä tekemistä ja oppimista 
 • Moniäänisyys on rikkaus eikä rasite, erilaisuuden arvostaminen -jos joku yrittää osallistua (mutta ei ihan onnistu), niin pitää olla kannustava, myönteinen näkökulma, ei arvosteleva, vaan arvostava 
 • Voi arvojensa puolesta käyttää nettiä (säästää matkustamista, mutta vie sähköä)
 • Avoimuus & jakaminen 
 • Uteliaisuus, uusi kiinnostaa, niin tekniikassa kuin motivoinnissa etc. 
 • Huumorin viljely, hauskuus, leikkimielisyys, kekseliäisyys 

Mitä pitäisi vielä oppia lisää 

 • Pitää oppia uusia välineitä, kun niitä tulee. Seurata aikaa ja uusia tuulia. 
 • Yhteisöjen psykologiaa 
 • Joukkouttamistyökaluja ja-lakeja, esim. rahankeruun säännöt 
 • Oppimisesta; mikä tukee tai tukistaa oppimista - etenkin verkossa - läsnäolon tukemista 
 • Erottuminen massasta infovirrassa -> sisältöstrateginen kehittyminen
 • Miten löytää ja osallistua “oikeisiin” keskusteluihin sen sijaan että perustaa itse uusia blogeja jne
 • Ihmisten motivoinnista
 • Uusien välineiden, palveluiden ja kanavien omaksuminen - pintatietokin voi riittää. Ryhmän sisällä tiedonjakoa, jotta kaikkien ei tarvitse opiskella kaikkea. “appsitunti"
 • Verkostoitumiseen, kuunteluun, näkökulman laajentamiseen ylipäätään
 • Ideointiin esimerkkejä aivan eri aloilta, kaikki on jo keksitty, miten oppia ja soveltaa niistä
 • Kriisiviestintää - miten reagoida ylipäätään kriiseihin ja somekansan raivoihin

Miltä listat sinusta tuntuvat, jätimmekö pois jotain sinun mielestäsi oleellista tai saitko kenties uusia ajatuksia? Kerro ja kommentoi, ehkä saamme näistä ideoita uusiin bloggauksiin!