Yhteisöllisyyden kokemus: mittaa, niin tiedät

Yhteisömanagerointi on ilmiönä tuore. Yhteisöt taas ovat ilmiönä yhtä vanha kuin ihmiskunta - ja niinpä meidän on hyvä olla tietoisia siitä, mitä yhteisöistä jo tiedetään. Näin vältämme hukkatyön ja pyörien keksimisen uudelleen. Tämä pätee myös yhteisöllisyyden tunteeseen.

Kun ihmiset kokevat kuuluvansa yhteisöön, he ovat sille lojaaleja, samastuvat ryhmään ja sen tavoitteisiin, rakentavat suhteita muihin ja antavat omaa tietoaan ja aikaansa yhteiseksi hyväksi. Tämä on monen nettiyhteisönkin fasilitoinnin perimmäinen tavoite: saada ihmiset osallistumaan ja viettämään enemmän aikaa Meidän Jutussa - ei kilpailevan yrityksen yhteisössä tai muiden medioiden äärellä. Kilpailu ihmisten ajasta ja huomiosta on armotonta.

 

Voidakseen tehdä oikeita ratkaisuja on selvitettävä, missä on onnistuttu ja missä on parannettavaa. Kannattaa siis tehdä diagnoosi! Mittaamalla yhteisöllisyyden kokemusta säännöllisesti tiedät

  1. kuinka vahvasti jäsenet kokevat kiinnittyneensä yhteisöön ja
  2. mistä tekijöistä tämä kokemus juuri sinun yhteisössäsi rakentuu.

Olemme tutkimuksissamme LUT:lla käyttäneet yhteisöllisyysmittaria, joka rakentuu viidestä osa-alueesta:

  1. Sosiaalinen identiteetti. Kuinka vahvasti samaistut yhteisöön ja sen tavoitteisiin?
  2. Jäsenyyden kokemus. Mitä jäsenyys tässä yhteisössä sinulle merkitsee?
  3. Positiiviset tunteet. Oletko kuin kotonasi, onko sinulla "kivaa" yhteisössä, viihdytkö? Kuinka paljon muut jäsenet merkitsevät sinulle?
  4. Suhteet. Kuinka hyvin tunnet yhteisön jäsenet? Onko yhteisössä toimiminen auttanut sinua lujittamaan suhteita muihin? 
  5. Vaikuttaminen. Koetko että voit vaikuttaa yhteisöön ja sen toimintaan? Entä koetko yhteisön vaikuttavan sinuun? Kuinka tärkeänä pidät muiden jäsenten mielipiteitä?

Olemme myös vahvistaneet sen yleisen olettamuksen, että koetusta yhteisöllisyydestä seuraa monia hyötyjä: jäsenet viettävät enemmän aikaa yhteisössä, heidän brandiuskollisuutensa lisääntyy ja he ovat valmiita suosittelemaan sekä yhteisöä että kyseistä brandia ystävilleen.

Lisää aiheesta CMADfi -tapahtuman tutkimustunnilla 27.1.2014 kuin myös täällä blogissa!

- Miia Kosonen