Yhteisöllisyyden kokemuksen mittaaminen

Aiemmassa postauksessa avasin yhteisöllisyyden kokemuksen (sense of virtual community, SOVC) merkitystä yhteisön aktiivisuudelle ja elinkelpoisuudelle. Jotta yhteisömanageri tietää missä mennään, on jäsenten kokemuksia ja tuntemuksia hyvä arvioida säännöllisin väliajoin.

Esittelen seuraavassa muutamia mittareita, joita yhteisömanagerit voivat tähän tarkoitukseen hyödyntää. Ne ovat lähtöisin vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista ja tutkimusten kohteina olleissa yhteisöissä hyviksi havaittu. Pioneerityötä tällä saralla on tehnyt psykologian alalla Anita Blanchard (2004, 2007, 2008), jonka aikaansaannoksia tutkijayhteisö on sittemmin kehittänyt ja hionut edelleen.

Nostin tähän postaukseen mahdollisimman tuoreita tutkimuksia. Jos mukana on kovin tökeröitä väittämiä, vika on todennäköisesti suomentajassa eli minussa :) Alkuperäiset materiaalit ovat luonnollisestikin englanniksi - kokoan blogiimme tarkat lähdeviitteet myöhemmin.

Tyypillisesti kyselyissä käytetään 7-portaista Likertin asteikkoa: ei lainkaan samaa mieltä - vahvasti samaa mieltä.

 

SOVC 1 - Tonteri et al., 2011

Väittämät 1-2 liittyvät sosiaaliseen identiteettiin, väittämät 3-5 jäsenyyden kokemukseen, väittämät 6-8 tunteisiin, väittämät 9-10 verkkoidentiteettiin ja väittämät 11-13 vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

 1. Koen olevani osa [yhteisön nimi X]
 2. Kun joku kehuu X:aa ja sen toimintaa, se tuntuu lähes henkilökohtaiselta kohteliaisuudelta.
 3. Minusta tuntuu hyvältä kuulua X:aan.
 4. Näen itseni X:n jäsenenä.
 5. Jäsenyys X:ssa merkitsee minulle paljon.
 6. Tunnen olevani X:ssa kuin kotonani.
 7. Pidän X:sta.
 8. X ja sen jäsenet merkitsevät minulle paljon.
 9. Osa X:n jäsenistä on ystävystynyt X:n kautta.
 10. Tunnistan useimmat X:n jäsenet heidän nimimerkeistään.
 11. Voin vaikuttaa X:ssa käsiteltäviin asioihin.
 12. Muiden X:n jäsenten mielipide on minulle tärkeä.
 13. X:n jäsenet vaikuttavat toinen toisiinsa.

 

SOVC 2 - Abfalter et al., 2012

Väittämät 1-3 liittyvät jäsenyyden kokemukseen, väittämät 4-8 tarpeiden täyttymiseen ja yhteisöön integroitumiseen, ja väittämät 9-13 emotionaaliseen yhteyteen. Tämä mittari on eniten yhtenevä klassisen sense of community:n (SOC) kanssa, mutta vaikuttamisen mahdollisuus siitä puuttuu.

 1. Voin täyttää tärkeitä tarpeita kuulumalla [yhteisön nimi X].
 2. Kun minulla on ongelma, voin keskustella siitä X:n jäsenten kanssa.
 3. X:n jäsenillä on samantyyppisiä tarpeita, tavoitteita ja prioriteetteja.
 4. Minulle on tärkeää, että sovellun X:n jäseneksi.
 5. X:lla on vaikutusta muihin yhteisöihin.
 6. Voin vaikuttaa siihen, millainen X on.
 7. Jos X:lla on ongelma, jäsenet pystyvät ratkaisemaan sen.
 8. X:lla on hyvä ylläpito.
 9. Minulle on hyvin tärkeää, että olen osa X:aa.
 10. Vietän paljon aikaa X:n muiden jäsenten kanssa ja nautin siitä.
 11. Toivon kuuluvani X:aan vielä pitkään.
 12. Olen toiveikas X:n tulevaisuuden suhteen.
 13. X:n jäsenet välittävät toinen toisistaan.

 

SOVC 3 - Zhao et al., 2012

 1. Koen vahvasti kuuluvani [yhteisön nimi X].
 2. Koen olevani X:n jäsen.
 3. Koen että muut X:n jäsenet ovat ystäviäni.
 4. Pidän X:n muista jäsenistä.

Kuten helposti voi huomata, mittareissa on eroja. Tuunaamista tarvitaan aina! Täysin ulkopuolisen on vaikea analysoida yhteisöjä, koska jokaisella on omanlaisensa kulttuuri - niinpä tutkijatkaan harvoin nojaavat vain kyselyjen tarjoamaan tilastolliseen tietoon, vaan osallistuvat toimintaan itse ja havainnoivat sitä.

Parhaimman mahdollisen mittarin löytäminen riippuu yhteisön tavoitteista ja tarpeista: esimerkiksi omissa tutkimuksissamme käyttämä SOVC 1 yllä soveltuu sellaisenaan lähinnä foorumeille, joissa käyttäjät jakavat tietoaan ja asiantuntemustaan nimimerkin suojista.

Jatkoa tähän postaussarjaan seuraa kevään mittaan. Käymme läpi muun muassa tekijöitä, jotka vaikuttavat yhteisöllisyyden kokemuksen syntymiseen - ja niitä on paljon!

- Miia Kosonen